Daňové poradenství - účetnictví, Praha, Brandýs nad Labem

vtip účetnictví
Naše společnost je zapsána v seznamu Komory daňových poradců České republiky. Zápis byl proveden ke dni 1. 2. 2017.
Při své činnosti se řídíme zákonem ČNR č. 523/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Stanovami Komory daňových poradců České republiky. Jednáme vždy v zájmu klienta a zachováváme mlčenlivost o skutečnostech týkajících se klientů, o kterých se v souvislosti s výkonem povolání daňového poradce dozvíme. Jsme přihlášeni k Etickému kodexu daňových poradců ČR a ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání v rámci KDP ČR.

Naše služby (daňové poradenství, podvojné účetnictví, daňová evidence, zpracovaní DPH, daňová přiznání a další...) nabízíme podnikatelům (OSVČ), firmám, veřejně prospěšným poplatníkům (farnosti, sportovní kluby apod.), společenstvím vlastníků bytových jednotek.
 

Působíme v Praze, Brandýse nad Labem
i jiných lokalitách

Působíme nejenom v regionu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, ale dojíždíme za klienty podnikající v Praze i jejím okolí: Praha – východ, Lysá nad Labem, Čelákovice, Kostelec nad Labem, Neratovice, Mělník.

Naše spolupráce může být dle Vašich potřeb:

  • měsíční (pro měsíční plátce DPH, mzdové účetnictví)
  • čtvrtletní (pro čtvrtletní plátce DPH)
  • roční (neplátci DPH)
Naším cílem je společně navrhnout a vytvořit optimální zákonný způsob vedení Vašeho účetnictví a daňového zatížení. Snažíme se zajistit stálým klientům kompletní servis (převzetí a předávání dokladů na domluveném místě, konzultace apod.) a to nejen při běžném zpracování účetnictví, daňových přiznání ale i při řešení nestandardních situací, ve kterých se účetní jednotka může ocitnout, jako např. jednání s úřady veřejné správy (FÚ, ČSSZ, ZP, celní správa, inspektorát úřadu práce, živnostenský úřad apod.).

Daňové poradenství, podvojné účetnictví, daňová evidence, zpracování DPH, kontrolní hlášení, souhrnná hlášení, daňová přiznání

Mezi naše stávající klienty patří drobní i střední podnikatelé či firmy provozující malo i velkoobchod (i v rámci EU), stavební firmy, firmy podnikající v oblasti služeb, sdružení vlastníků bytových jednotek (od nejmenších po veliké), či veřejně prospěšní poplatníci zabývající se nejrůznější činností (sportovní kluby, farnosti, zdravotně postižení, kulturní činnost aj.).

Pro náš klidný spánek jsme uzavřeli pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny České pojišťovny.

Snažíme se, aby všichni naši klienti byli spokojeni s našim přístupem i službami. Velmi si vážíme vstřícného chování, dodržování termínů při předávání dokladů a pružné komunikace ze strany klienta, což jsou dobré předpoklady pro příjemnou spolupráci.

Umíme komunikovat česky, anglicky, ale vždy slušně a zdvořile.