Nabízíme

vtip účetnictví
A) Daňová přiznání a poradenství
 • daňové poradenství a konzultace
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
 • zpracování přiznání k silniční dani
 • zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí
 • zpracování přiznání z nabytí nemovitých věcí
 • odklad daňových přiznání

B) Vedení účetnictví a daňové evidence
 • vedení daňové evidence
 • vedení podvojného účetnictví
 • zpracování účetních uzávěrek
 • vedení účetnictví společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ)
 • vedení účetnictví veřejně prospěšných poplatníků (spolky, farnosti)
 • dohled nad vedením skladové evidence
 • dohled nad vedením účetnictví
 • konzultační činnost

C) Mzdy a personalistika
 • vedení mzdového účetnictví
 • vedení personální agendy
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců a komunikace s úřady elektronicky
 • zastupování na úřadech ČSSZ, ZP
 • konzultační činnost


Standardně používáme software Pohoda od společnosti Stormware, s.r.o.

Dle domluvy vyzvedáváme a předáváme zpracované doklady ve Vaší firmě.

Předané doklady běžně zpracováváme do 7 kalendářních dní.