Orientační ceník

vtip účetnictví

Ceny jsou kalkulovány bez DPH (21%),
 

Cena vedení účetnictví a daňové evidence je počítána na základě odpracovaného počtu hodin (příprava, zaúčtování, kontrola, archivace dokladů). Cena za daňové poradenství je počítána na základě poskytnutých hodin konzultací.

Hodinová sazba (účetní práce) 450 - 600 Kč
Hodinová sazba (daňové poradenství) 700 - 1 000 Kč
 
Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ):
Cena za (ne)bytovou jednotku/1měsíc (dle náročnosti *) 70 - 110 Kč
 
Mzdové a personální účetnictví:
Mzdová evidence za 1 zam./1měsíc do 10ti zam. 160 Kč
Mzdová evidence za 1 zam./1 měsíc nad 10 zam. 120 Kč
 
* náročnost - třídění předaných dokladů, vedení účetnictví a daňové evidence podle středisek, zakázek, specifické požadavky na sledování nákladů a výnosů apod.Ceny za zpracování daňových přiznání jsou stanoveny podle jednotlivých druhů přiznání a jejich pracnosti.
 

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení (dle náročnosti) 500 - 1 500 Kč
   
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob  
    • pouze příjmy podle § 6 ZDP (ze zaměstnání) od 500 Kč
    • příjmy podle §6, §8, §9 a §10 ZDP (a jejich kombinace) od 1 000 Kč
    • příjmy výše uvedené a §7 ZDP (výdaje % z příjmu) od 1 200 Kč
    • příjmy podle §7 ZDP (daňová evidence, účetnictví) od 2 000 Kč
    • přehledy pro ČSSZ a ZP  / 1 přehled 200 Kč
   
Přiznání k silniční dani  
    • jedno vozidlo 300 Kč
    • 2 a více vozidel / další vozidlo + 100 Kč
   
Přiznání k dani z nemovitých věcí  
    • 1 - 3 listy 500 Kč
    • 4 a více listů / další list + 100 Kč
   
Odklad daňového přiznání  
    • Odklad pro fyzickou osobu od 2 000 Kč
    • Odklad pro právnickou osobu od 2 500 Kč
 

Je možné po bližším seznámení s potřebami účetní jednotky stanovit měsíční paušální cenu za vedení účetnictví a daňové evidence. K této ceně jsou pak připočítány ceny za zpracování daňových přiznání.