Orientační ceník

vtip účetnictví

Ceny jsou kalkulovány bez DPH (21%),
 

Cena vedení účetnictví a daňové evidence je počítána na základě odpracovaného počtu hodin (příprava, zaúčtování, kontrola, archivace dokladů). Cena za daňové poradenství je počítána na základě poskytnutých hodin konzultací.

Hodinová sazba (účetní práce, účetní dohled) 500 - 900 Kč
Hodinová sazba (daňové poradenství) 1000 - 1500 Kč
 
Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ):
Cena za (ne)bytovou jednotku/1měsíc (dle náročnosti *) 70 - 110 Kč
 
Mzdové a personální účetnictví:
Mzdová evidence za 1 zam./1měsíc do 10ti zam. 160 Kč
Mzdová evidence za 1 zam./1 měsíc nad 10 zam. 120 Kč
 
* náročnost - třídění předaných dokladů, vedení účetnictví a daňové evidence podle středisek, zakázek, specifické požadavky na sledování nákladů a výnosů apod.Ceny za zpracování daňových přiznání jsou stanoveny podle jednotlivých druhů přiznání a jejich pracnosti.
 

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení (dle náročnosti) 500 - 1 500 Kč
   
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob  
    • pouze příjmy podle § 6 ZDP (ze zaměstnání) od 500 Kč
    • příjmy podle §6, §8, §9 a §10 ZDP (a jejich kombinace) od 1 000 Kč
    • příjmy výše uvedené a §7 ZDP (výdaje % z příjmu) od 1 200 Kč
    • příjmy podle §7 ZDP (daňová evidence, účetnictví) od 2 000 Kč
    • přehledy pro ČSSZ a ZP  / 1 přehled 200 Kč
   
Přiznání k silniční dani  
    • jedno vozidlo 300 Kč
    • 2 a více vozidel / další vozidlo + 100 Kč
   
Přiznání k dani z nemovitých věcí  
    • 1 - 3 listy 700 Kč
    • 4 a více listů / další list + 150 Kč
   
Odklad daňového přiznání  
    • Odklad pro fyzickou osobu od 2 000 Kč
    • Odklad pro právnickou osobu od 2 500 Kč
 

Je možné po bližším seznámení s potřebami účetní jednotky stanovit měsíční paušální cenu za vedení účetnictví a daňové evidence. K této ceně jsou pak připočítány ceny za zpracování daňových přiznání.