Orientační ceník

vtip účetnictví

Ceny jsou kalkulovány bez DPH (21%),
 

Cena vedení účetnictví a daňové evidence je počítána na základě odpracovaného počtu hodin (příprava, zaúčtování, kontrola, archivace dokladů). Cena za daňové poradenství je počítána na základě poskytnutých hodin konzultací.

Hodinová sazba (účetní práce, účetní dohled) 800 - 1500 Kč
Hodinová sazba (daňové poradenství) 1300 - 2000 Kč
 
 
   
 
Mzdové a personální účetnictví:
Mzdová evidence za 1 zam./1měsíc do 10ti zam. 160 Kč
Mzdová evidence za 1 zam./1 měsíc nad 10 zam. 120 Kč
 
* náročnost - třídění předaných dokladů, vedení účetnictví a daňové evidence podle středisek, zakázek, specifické požadavky na sledování nákladů a výnosů apod.Ceny za zpracování daňových přiznání jsou stanoveny podle jednotlivých druhů přiznání a jejich pracnosti.
 

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení (dle náročnosti) 500 - 1 500 Kč
   
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob  
    • pouze příjmy podle § 6 ZDP (ze zaměstnání) od 700 Kč
    • příjmy podle §6, §8, §9 a §10 ZDP (a jejich kombinace) od 1 500 Kč
    • příjmy výše uvedené a §7 ZDP (výdaje % z příjmu) od 1 500 Kč
    • příjmy podle §7 ZDP (daňová evidence, účetnictví) od 3 000 Kč
    • přehledy pro ČSSZ a ZP  / 1 přehled 500 Kč
   
Přiznání k silniční dani  
    • jedno vozidlo 500 Kč
    • 2 a více vozidel / další vozidlo + 100 Kč
   
Přiznání k dani z nemovitých věcí  
    • 1 - 3 listy 1500 Kč
    • 4 a více listů / další list + 250 Kč
   
Odklad daňového přiznání  
    • Odklad pro fyzickou osobu od 4 000 Kč
    • Odklad pro právnickou osobu od 4 500 Kč
 

Je možné po bližším seznámení s potřebami účetní jednotky stanovit měsíční paušální cenu za vedení účetnictví a daňové evidence. K této ceně jsou pak připočítány ceny za zpracování daňových přiznání.